مبانی روانشناختی (اخلاق) در استعدادیابی

500

آزمون اخلاق مربیگری ورزشی

این آزمون طی 480 ثانیه برگزار میشود و پاسخگویی باید در همین بازه زمانی انجام پذیرد

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
WhatsApp Image 2020 03 16 at 14.49.29