آزمون های سنجش آمادگی جسمانی (درجه2ترای اتلون)

WhatsApp Image 2020 03 16 at 14.49.29

آزمون های سنجش آمادگی جسمانی (درجه2ترای اتلون)

این آزمون طی 600 ثانیه برگزار میشود و پاسخگویی باید در همین بازه زمانی انجام پذیرد

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
500