آشنایی با ورزش های پایه و نیازهای آموزشی کودکان(مربیگری کودکان)

500

آشنایی با ورزش های پایه و نیازهای آموزشی کودکان(مربیگری کودکان)

این آزمون طی 480 ثانیه برگزار میشود و پاسخگویی باید در همین بازه زمانی انجام پذیرد

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
WhatsApp Image 2020 03 16 at 14.49.29