سنجش و اندازه گیری درجه2

WhatsApp Image 2020 03 16 at 14.49.29

سنجش واندازه گیری درجه2

این آزمون طی 600 ثانیه برگزار میشود و پاسخگویی باید در همین بازه زمانی انجام پذیرد

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
می بایست یک نشانی ایمیل وارد کنید.
k