هلدینگ ورزشی درمپکو و موسسه پژوهشی سرای اندیشه سورین با همکاری دانشگاه های کشور برگزار مینماید

برگزاری کارگاه آموزشی بازاریابی دیجیتال در ورزش همراه با دکتر رضا شجیع؛ پنجشنبه ۲۰تیرماه ساعت ۱۰تا ۱۲:۳۰ سالن شماره ۲۵ محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران، همزمان با هجدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و استارتاپ های ورزشی
از همه دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی جهت حضور در این کارگاه تخصصی دعوت بعمل می آید ثبت نام از طریق سایت: www.drmpco.ir

جهت ثبت نام دوره اینجا کلیک فرمایید

www.drmpco.ir
سایت ثبت نام و تلفن
۰۹۱۱۹۴۰۵۵۹۳
۰۹۲۱۱۴۹۵۳۰۲