دانش خود را با ما به روز کنید و بهترین باشید

گیلان، رشت
سبزه میدان، استادسرا

کارآفرینی، برگزاری رویدادهای علمی و آموزشی، توسعه رویکردهای نوین علوم ورزشی و سلامت در جامعه