2.مبانی فیزیولوژیک و آمادگی جسمانی

2.مبانی فیزیولوژیک و آمادگی جسمانی کارشناس استعدادیاب

این آزمون طی 480 ثانیه برگزار میشود و پاسخگویی باید در همین بازه زمانی انجام پذیرد

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
می بایست یک نشانی ایمیل وارد کنید.