4.ناهنجاریهای اسکلتی و حرکات اصلاحی

WhatsApp Image 2020 03 16 at 14.49.29

ناهنجاریهای اسکلتی و حرکات اصلاحی

این آزمون طی 600 ثانیه برگزار میشود و پاسخگویی باید در بازه همین زمان انجام شود.

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
می بایست یک نشانی ایمیل وارد کنید.

k
سوالی ندارید؟