زمانبندی پیش فصل فوتبال

زمانبندی پیش فصل فوتبال

این آزمون طی 1200 ثانیه برگزار میشود و پاسخگویی باید در همین بازه زمانی انجام پذیرد

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
می بایست یک نشانی ایمیل وارد کنید.
500
WhatsApp Image 2020 06 30 at 20.47.13