برگزاری کارگاه عملی TRX

برگزاری کارگاه عملی TRX

اولین دوره آموزش آزاد تمرینات تخصصی تی آرایکس توسط هلدینگ درمپکو با همکاری آکادمی سپهر در گیلان برگزار شد. کارگاه ویژه آقایان کارگاه ویژه بانوان ...