دبیر کارگروه ورزش انجمن مدیریت راهبردی ایران منصوب شد

دبیر کارگروه ورزش انجمن مدیریت راهبردی ایران منصوب شد

طی حکمی از طرف دبیرکل انجمن مدیریت راهبردی ایران؛ دکتر محسن پاسبان بعنوان دبیرکارگروه ورزش این انجمن منصوب شد. شایان ذکر است دکتر محسن پاسبان؛ مدیرعامل هلدینگ استارت آپی درمپکو بنیانگذار و دبیرکل اولین کنگره ملی مدیریت راهبردی در ورزش و همچنین دبیر اجرایی سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ...