ارانه دهنده خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه کسب و کار، مدیریت، سلامت و ورزش

هلدینگ درمپکو با هدف ارائه خدمات استارت آپ های مختلف در زمینه مدیریت راهبردی کسب و کار، توسعه سلامت و ورزش در سطح جامعه و بین گروه های سنی خاص ایجاد شده است.

0
نیروی انسانی
0
شرکت های زیرمجموعه
0 %
رضایت مشتریان
0
پروژه در دست اجرا
پروژه انجام شده
photo 2019 03 07 20 42 41

هلدینگ درمپکو با هدف ارائه خدمات استارت آپ های مختلف در زمینه مدیریت راهبردی کسب و کار، توسعه سلامت و ورزش در سطح جامعه و بین گروه های سنی خاص ایجاد شده است.