رای گیری کمیسیون مربیان فدراسیون تنیس روی میز

بدون ديدگاه
این نظرسنجی به پایان رسیده است.(از 9 ماه پیش).

drmpco

محسن پاسبان؛ دکترای مدیریت ورزشی، مربی بدنساز تیم های ملی موسس آموزشگاه فنی حرفه ای میعاد، درمانگاه تخصصی پزشکی ورزشی پارس مشاور کسب و کارهای ورزشی، صاحب امتیاز برند درمپکو سرپرست دبیرکل فدراسیون هاکی رئیس آکادمی آموزش انجمن مدیریت کسب و کار ایران