رای گیری کمیسیون مربیان فدراسیون تنیس روی میز

بدون ديدگاه
این نظرسنجی به پایان رسیده است.(از 2 ماه پیش).

drmpco

دکترای مدیریت ورزشی، مربی بدنساز تیم های ملی مدیر و موسس: آموزشگاه فنی حرفه ای میعاد، درمانگاه تخصصی پزشکی ورزشی پارس مشاور کسب و کارهای ورزشی، صاحب امتیاز برند درمپکو دبیرکل فدراسیون هاکی ج.ا.ا