11

وبينار بين المللي شناخت و كاربرد مكمل هاي ورزشي باتدريس استا علي ماهر برگزار مي گردد.

شركت كنندگان در اين دوره مدرك رسمي و بين المللي آكادمي توف اينترنشنال ايتاليا دريافت خواهند كرد.

زمان برگزاري 23 مهر ماه مي باشد

فاصله زمانی رویداد (1)

Thursday
-

Class Schedule

مربیان

جزئیات کلاس

  • دسته کارگاه های آموزشی
  • طول دوره 2روز
  • شرکت کنندگان 30 نفر
  • نوبت 20 الي 22
  • قیمت 600 هزار تومان
پرداخت
  • Class Categories