7
 • دوره آنلاين شناخت و كاربرد ابزار و تجهيزات ورزش در آب
 • مهلت ثبتنام 8 شهريور
 • اين كارگاه پيشنياز دوره تربيت مربي بدنسازي در آب مي باشد
 • مدرس: استاد عفت لطفي پور(موسس انجمن ورزش در آب، مربي و مدرس بين المللي ورزشهاي آبي)
 • هزينه شركت در دوره: 280 هزار تومان
 • با اعطاي گواهينامه دوزبانه

فاصله زمانی رویداد (1)

Sunday
-

Class Schedule

مربیان

جزئیات کلاس

 • دسته کارگاه های آموزشی
 • طول دوره 2 روز
 • شرکت کنندگان 30 نفر
 • نوبت عصرها
 • قیمت 280هزار تومان
پرداخت
 • Class Categories