مهندس مهدی مژدهی
29 مارس
wordmsd

مهندس مهدی مژدهی سئوکار برتر کشور با بیش از یک ده تجربه در بهینه سازی وب سایت مدرس طراحی و بهینه سازی وب سایت مجموعه هلدینگ درمپکو میباشد

11 فوریه
wordmsd

دكتراي تخصصي تربيت بدني و علوم ورزشي، مذير عامل هلددينگ درمپكو، دبير كارگروه ورزش انجمن مديريت راهبردي ايرانف مربي بدنساز تيم هاي ملي