اطلاعات بیشتر درمورد مربیان

  • رئیس فدراسیون
  • ترای اتلون جمهوری اسلامی ایران

دکترای تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی، رئیس فدراسیون ترای اتلون جمهوری اسلامی ایران، مدرس و مربی سطح 2 فدراسیون جهانی