اطلاعات بیشتر درمورد مربیان

  • مسئول دپارتمان تغذیه آکادمی ملی المپیک
  • کمیته ملی المپیک

مسئول دپارتمان تغذیه آکادمی ملی المپیک. مشاوره تغذیه ورزشی . رژیم درمانگر

Bodybuilding 95%
تغذیه ورزشی 100%
نسخه نویسی ورزشی 100%
دوپینگ و مواد ممنوعه 100%