هاشم پور

اطلاعات بیشتر درمورد مربیان

  • متخصص پزشکی ورزشی
  • دانشگاه علوم پزشکی شیراز

متخصص پزشکی ورزشی از دانشگاه علوم پزشکی تهران. پزشک ورزشکاران ملی.

Bodybuilding 100%
تغذیه ورزشی 100%
برخورد با آسیب های حاد ورزشی 100%
یازتوانی ورزشی 100%