نژاد

اطلاعات بیشتر درمورد مربیان

  • رئیس انجمن بدنسازی و تمرینات قدرتی ایران
  • آکادمی ملی المپیک

رئیس مرکز سنجش آکادمی ملی المپیک. رئیس انجمن بدنسازی و تمرینات قدرتی ایران. مربی بدنساز تیم های ملی در 6 دوره المپیک و بازیهای آسیایی

متغیرهای تمرین 100%
طراحی یک جلسه تمرین 100%
طراحی تمرینات قدرتی 100%
طراحی تمرینات استقامتی 100%