اطلاعات بیشتر درمورد مربیان

  • روان شناس تیم های ملی
  • آکادمی ملی المپیک

دکترای مشاوره و روان شناسی ورزشی. روان شناس تیم های ملی در کمیته ملی المپیک و پارالمپبک

روان شناسی ورزشی 100%
مشاوره ورزشی 100%