دوره های فدراسیون پرورش اندام

برای دیدن دوره ها کلیک کنید

دوره های محبوب سایت

این دوره ها بیشترین محبوبیت را داشته اند

دوره مربیگری بین المللی کودکان

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

آشنایی با تمرینات معلق TRX

۱۰,۰۰۰ تومان

بدنسازی کشتی

۴۲۰,۰۰۰ تومان

فنون مربیگری فوتبال سطح c

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

آنالیز حرفه ای در فوتبال

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

طراحی تمرین بدنسازی فوتبال

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

دوره کاربرماساژ

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان