دوره های فدراسیون پرورش اندام

برای دیدن دوره ها کلیک کنید

دوره های محبوب سایت

این دوره ها بیشترین محبوبیت را داشته اند

فنون مربیگری فوتبال سطح c

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

آنالیز حرفه ای در فوتبال

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

طراحی تمرین بدنسازی فوتبال

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

دوره کاربرماساژ

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان