6 دوره پیدا شد

دوره برنامه نویسی پیشرفته در بدنسازی (ویژه بانوان)

تاریخ برگزاری۱۷ و۱۸  آذر ماه بصورت آنلاین تا ۳۰ روز قابلیت بازبینی با  ۵۰ امتیاز آموزشی پیش نیاز دوره مربیگری … ادامه خواندن دوره برنامه نویسی ...