رای گیری

بدون ديدگاه
شما به دلیل آنکه مهمان هستید نمی توانید رای دهید. لطفاًوارد شوید یا ثبت نام کنید.

الف )گزینه یک

Choice #4
0.00%
Choice #3
0.00%
Choice #2
0.00%
Choice #1
0.00%

drmpco

محسن پاسبان؛ دکترای مدیریت ورزشی، مربی بدنساز تیم های ملی موسس آموزشگاه فنی حرفه ای میعاد، درمانگاه تخصصی پزشکی ورزشی پارس مشاور کسب و کارهای ورزشی، صاحب امتیاز برند درمپکو سرپرست دبیرکل فدراسیون هاکی رئیس آکادمی آموزش انجمن مدیریت کسب و کار ایران